Kvaliteta Back up

Zastopamo podjetje FUNgras Sports and Leisure Group NV Belgija, ki je bilo ustanovljeno že leta 1986.
Podjetje FUNgrass je največje v Evropi za izdelovanje umetne trave. Proizvedli so že več kot
80 milijonov m2 umetne trave.

Na zalogi vedno več kot 20 različnih artiklov, ki so pripravljeni za odpošiljanje takoj.
Produkti so enostavni , kvalitetni in pripravljeni za takojšnjo namestitev.

Umetna trava ne zahteva nobenega vzdrževanja. Ni potrebna košnja, prav tako se ne zaraste plevel, saj tudi zalivanje ni potrebno.

Inovativnost, dolgoletne izkušnje in nove proizvodne tehnike, dajejo na tržišče konstantno nove izdelke. Specialisti na svojem področju.

Materiali, ki se uporabljajo ne vsebujejo težkih kovin.
Artikli imajo 10-letno garancijo.

Skrb za okolje in za kakovost je na prvem mestu, zato imajo v podjetju dva standarda

ISO 14001 in ISO 9001

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

S standardom ISO 14001 organizacije dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja.

Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Da bi ostala organizacija konkurenčna, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem.

ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization). Zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja organizacije s predpisi, ki urejajo okoljske vidike.

Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

ISO 9001, po katerem je certificiranih že več kot milijon organizacij v 178 državah po vsem svetu, je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standard Organization). Vsebina standarda ponuja certificiranim organizacijam okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti. Standard temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del dobre poslovne prakse.

PRILOGA certifikat.